Català   Castellano Contacte   
Seagui
 
  Presentació
 
  Servei d'Atenció
al Client
 
  Sectors assegurats
 
 
Reg. Especial de Correduría de Seguros, clave J292GC. Contratado el seguro de Responsabilidad Civil, según art. 15 de ley 9/1992 de Abril.

Servei d'Atenció al Client

Si no està d'acord, ens ho pot comunicar a:

1- Les nostres oficines
El nostre personal l'ajudarà a resoldre el seu problema.

2-Si no l'hem pogut ajudar a resoldre la seva demanda, dirigeixis per escrit al nostre Servei d'Atenció al Client (Inade, Instituto Atlántico del Seguro).
Durant el període de dos mesos a partir de la data de presentació de l'escrit, l'atendran i resoldran les seves queixes i reclamacions.

3- En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament del nostre Servei, o bé, si finalitzats dos mesos des de la presentació de la reclamació, no s'ha resolt la seva petició, s'ha de dirigir al Servei de Reclamacions de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

ADREÇA DELS SERVEIS DE RECLAMACIONS

Servei d'Atenció al Client
Inade, Instituto Atlántico del Seguro
Calle la Paz, nª2, Bajo
36202-VIGO (Pontevedra)
Tfno 986 485 228
Fax 986 485 653
atencioncliente@inade.org // www.inade.org

Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
Servei de Reclamacions Mediadors d'Assegurances
Passeig de Gràcia, 19
08007-Barcelona
Tfno 93 316 20 00
mediadors.eco@gencat.cat
www.gencat.cat/economia/mediadors

Normativa de transparència i protecció al client de serveis financers
- LLEI 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
- Ordre ECO/734/2004 de 11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor de les entitats financeres.
- Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades.
- Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la que es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

SERVEIS AGROPECUÀRIA DE GUISSONA CORREDURIA D'ASSEGURANCES, S.L
(Registre Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor clau J292GC)
C/Traspalau 8
25210 Guissona (LLeida)
Tfno 973 550 000 Fax 973 550 882
seagui@bonarea.com www.cag.es
A les nostres oficines té a la seva disposició la Normativa d'aquest servei.

 
  Traspalau, 8 - 25210 Guissona (Lleida)  
POLITICA PRIVACITAT